Izvješće o provedenom savjetovanju - Zakon o zaštićenim područjima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zeljka S I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Komentar Prihvaćen Prihvaća se
2 Marija Matek II. OBAVLJANJE NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI, Članak 6. n bjnb m n Djelomično prihvaćen ghfjhj
3 Dino Kapuano II. OBAVLJANJE NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI, Članak 7. U stavku nije potrebno navoditi riječi "neki drugi način" Nije prihvaćen jer ngbdmgbmfdgn